آموزش 3D Studio Max

آموزش 3Ds Max از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش ABAQUS

امروزه با پیشرفت روزافزون صنایع مکانیکی، ساختمانی و...، نیاز به دانستن رفتار قطعات، سازه‌ها و در نهایت هر نوع المانی …

آموزش Plaxis

نرم افزار Plaxis 2D یک نرم افزار فوق تخصصی در رشته مهندسی عمران، گرایش ژئوتکنیک می باشد. این نرم افزار …